• Samenwerken is een continue proces. Fluas heeft ervaring met het initieren en vormgeven van verschillende (internationale) samenwerkingverbanden. Laat onze expertise u helpen om de volgende stap te zetten richting 'triple bottom line' resultaten. 

  • Er is sprake van Horizontale samenwerking wanneer organisaties gaan samenwerken, zonder dat daar een klant-leverancier relatie ontstaat. Binnen het Supply Chain vakgebied is vooral aandacht voor deze vorm van samenwerking op het gebied van transport bundeling. Fluas heeft inmiddels een jarenlange ervaring rondom het thema Horizontale Samenwerking. Al in 2009 is een eerste studie uitgevoerd naar de complexiteit van samenwerking tussen verschillende ketenpartners, zowel verticaal maar vooral horizontaal. Sindsdien is er voor verschillende (project) organisaties en bedrijven ondersteuning geleverd bij het ontwikkelen en implementeren van deze concepten.

  • Samenwerken is mensenwerk

    Organisaties werken niet samen, mensen werken samen. Het succes van een samenwerking hangt voor een groot deel af van de betrokken mensen. Er moet namelijk een verandering plaatsvinden in organisaties en dat vereist lef, doorzettingsvermogen en bovenal motivatie. Om de juiste mindset voor verandering te krijgen is het belangrijk om ook de 'harde' elementen van een samenwerking goed inzichtelijk te krijgen. 

  • Succesfactoren

    Naast een goede match op persoonlijk vlak, is de juiste inhoudelijke onderbouwing van groot belang voor het slagen van Horizontale Samenwerking. Denk hierbij aan het in kaart brengen de goederenstromen, de invulling van het logistieke concept, de uitvoering door logistiek dienstverleners en ook de juridische kanten. Fluas biedt ondersteuning voor bedrijven en organisaties die Horizontale Samenwerking in de praktijk willen brengen. 

  • Samenwerking met onder meer