• Lean & Green Barge Event 2014

  25 september 2014 | FluasNL
 • Op 24 september vond in het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam opnieuw een landelijke bijeenkomst voor alle betrokkenen van het Lean and Green Barge programma. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 60 verladers, dienstverleners en projectpartners.

  Tijdens het eerste deel van het programma deelden deelnemers hun ervaringen met elkaar. Hier werd gesproken over synchromodaal vervoer, regionale samenwerking, internationaal achterlandvervoer en netwerkkwaliteit. Een terugkomend advies voor verladers was om open het gesprek aan te gaan met andere verladers die hun lading al vervoeren over het water om mogelijkheden uit te wisselen. Hierdoor worden meer mogelijkheden bekend, ook voor kleinere partijen die relatief gemakkelijk kunnen ‘aanhaken’ op de volumes van de grotere verladers.

  In het tweede deel van de bijeenkomst lichtte Richard Smokers (TNO) de Supply Chain Performance meting toe die op vraag van Lean and Green koplopers is opgezet. Door het combineren van brandstofverbruik en de ladingsgegevens kan een hele effectieve meting gedaan worden van hoe slim de supply chain opgezet is: zowel de effectiviteit als de uitstoot worden in één indicator gevat, alle gereden of gevaren kilometers worden in één keer meegenomen, de toerekening naar verschillende verladers is automatisch te maken. Rond een flipover werden rekenvoorbeelden doorgenomen met de geïnteresseerde vervoerders en verladers.

  Tijdens de bijeenkomst werden ook twee films over Synchromodaal vervoer binnen Lean and Green getoond:

  - Moving forward with Lean & Green

  - Synchromodal Transport Nutricia, Bavaria & Samskip

   

  Bron: Connekt