• MKB-ers krijgen hulp bij logistieke innovatie

  3 oktober 2014 | FluasNL
 • Dinalog, Mazars en Fluas hebben met het SMILE project de handen ineen geslagen om verladers te verleiden tot logistieke innovatie.

  Het lukt kleine MKB handel- en productiebedrijven - verladers - vaak niet om zelf een logistieke slag te slaan. In het SMILE project kunnen verladers met een cofinanciering van Dinalog (tot 50%) advies inwinnen. Fluas gaat in samenwerking met verschillende projectpartners de bedrijven begeleiden in het verbetertraject.

  Snelle terugverdientijd

  Voorbeelden van cases kunnen zijn: transportoptimalisaties, CO2 besparingen meetbaar maken, het oplossen van douane vraagstukken of om de fiscale kant van de supply chain goed in te richten. "We gaan samen met onze projectpartners heel pragmatisch te werk. Zie het als ondernemers voor ondernemers", aldus Jeroen Bolt van Fluas. Dinalog gaat ingevulde aanvragen binnen een week beoordelen zodat Fluas na goedkeuring snel met de bedrijven aan de slag kan. "Het gaat erom dat we voor de MKB-ers een snelle terugverdientijd realiseren."

  Verkleinen kloof

  Het project SMILE (Small & Medium sized Innovative Learning Enterprises) moet de kloof tussen wetenschap en bedrijfsleven verkleinen evenals de kloof tussen de logistieke sector en het verladende bedrijfsleven.

  Cases

  Voor bedrijven die meedoen wordt in een A4 de strekking van het project helder gemaakt, een adviesrapport met quick wins moet het resultaat zijn. Na afloop van het project wordt er een case gemaakt en gepubliceerd. Aan het eind van het SMILE project zullen alle cases gebundeld worden in een eindverslag. Bolt: "Zo ontstaat er een mooi overzicht met voorbeelden van wat de beschikbare supply chain kennis in de sector kan betekenen voor handels en productiebedrijven. Juist bedrijven die logistiek niet als core competentie maken zo kennis met de mogelijkheden."

  Doel van het SMILE project is om binnen korte tijd (looptijd oktober 2014 – april 2015) ongeveer 20 cases op te pakken. Deze cases worden gebundeld en kunnen andere verladers inspireren om een slag te slaan in logistieke innovatie.

  Bron: Logistiek.nl