• SMILE Small & Medium size Innovative Learning Enterprises

  • Bent u benieuwd of uw bedrijf transport en logistiek op de meest efficiënte wijze inzet?
  • Bent u op zoek naar mogelijkheden voor besparingen of een hogere kwaliteit?
  • Lopen uw in- of exportstromen optimaal (juiste modaliteit, douane zaken / belastingen op orde)?
  • Kan uw eigen transport of warehouse in eigen beheer rendabeler door (gedeeltelijke) uitbesteding?
  • Hoe kan de trend “duurzaam-ondernemen” door efficiënter met uw stromen en middelen om te gaan toegepast worden in uw onderneming?
  • Overweegt u te exporteren buiten de EU, maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken, m.b.t. vervoer douane of belasting?
  • Wat betekent dit voor e-commerce, douane en belastingen?
 • Dit zijn enkele vragen die u wellicht heeft, maar waarvoor u nog niet de tijd heeft genomen om ze te beantwoorden.
  Fluas, Mazars en Dinalog hebben de handen ineen geslagen om het MKB te ondersteunen. Het SMILE project biedt u de kans om voordelig advies in te winnen en uw logistieke innovatieslag te slaan. Dinalog vergoedt tot 50% van de kosten.
  Stel: een adviesrapport met quick wins voor uw logistiek kost normaal gesproken € 5000, met deze cofinanciering betaalt Dinalog de helft. Kosten die u snel weer kunt terugverdienen. In geld, tijd en/of kwaliteit.

 • Innovatie bij Verladers

  MKB handel- en productiebedrijven (verladers) hebben vaak nog een mooie logistieke slag te slaan. Nederland is groots in logistieke innovatie, maar vooral kleinere MKB verladers hebben vaak niet de tijd, juiste kennis, aandacht of middelen om hiervan te profiteren. Dinalog en Fluas hebben de handen ineen geslagen om met een doelgerichte aanpak verladers te verleiden om hun supply chain onder de loep te laten nemen en uiteindelijk te verbeteren.

  Als u geïnteresseerd bent en deel wilt nemen aan het SMILE project, neemt u dan contact met ons op. Samen bedenken we manieren om uw efficiency te verhogen en kosten te besparen. We beginnen door in een A4 de strekking van het verbeterproject in kaart te brengen, wat na goedkeuring door Dinalog uitgevoerd gaat worden. Dinalog zal tot 50% van de kosten van het project vergoeden. Na afloop van het project wordt er door Dinalog en Fluas een case gemaakt en gepubliceerd. Aan het eind van het SMILE project zullen alle cases gebundeld worden in een openbaar eindverslag.

 • Over het project

  Het project SMILE (Small & Medium size Innovative Learning Enterprises) is een samenwerking tussen Dinalog, Mazars, KTL Nederland, Duoinlog en Fluas. De focus ligt hierbij niet alleen op het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en bedrijfsleven, maar juist ook op het verkleinen van de kloof tussen de logistieke sector en het verladende bedrijfsleven.

 • Alleen al de ontsluiting van bestaande mogelijkheden naar MKB verladers kan veel efficiency teweeg brengen. Doel van het SMILE project is om binnen korte tijd (looptijd tot april 2015) zo'n 20 cases op te pakken. Deze cases worden gebundeld en kunnen andere verladers inspireren om een slag te slaan in hun logistieke innovatie. 

 • Enkele voorbeelden van cases

  Logistieke en Douane scan voor Duurzame Start-up. De importeur van zonnepanelen en omvormers DGE, had het plan om een eigen distributiecentrum op te zetten om de import van verschillende fabrikanten te vereenvoudigen. Het ontbrak echter aan de kennis om dit zelf op te pakken. Samen met de experts van Fluas en KTL-Nederland is er een douane en warehouse-scan uitgevoerd. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat de consequenties en mogelijkheden zijn op het gebied van transport en warehousing, en met een dynamische rekentool zijn er verschillende scenario’s doorgerekend om te vergelijken. Voor meer informatie zie de DGE case-beschrijving. 

  Meer inzicht en kostenbesparing voor kledingproducent. Dirkje, een producent van kinderkleding, heeft met behulp van het SMILE project haar transportnetwerk een upgrade gegeven. Na een onstuimige groei en toename van het e-commerce kanaal was het nodig om de  transportoplossing grondig te analyseren  en te verbeteren, waardoor er lagere kosten zijn gecreëerd  en een hogere servicegraad gerealiseerd kon worden. Voor meer informatie zie de DIrkje case-beschrijving. 

  Analyse productielogistiek leidt tot aanmerkelijke kostenbesparing voor timmerfabriek. De timmerfabriek van Doornenbal in Veenendaal levert kozijnen, deuren en ramen aan de bouwsector. De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk geweest. Toch heeft het bedrijf zich weten te handhaven en biedt momenteel aan ruim 85 mensen arbeidsgelegenheid. Binnen het SMILE project wordt momenteel een volledige verbeteranalyse uitgevoerd op onder meer de inkoop van grond- en hulpstoffen, voorraadniveaus en productie-inrichting. Verwachte opleverdatum december 2015. 

  Supply Chain Finance project heeft direct voordeel op financiering speculatieve handelsvoorraad. NBK Forwarding uit Spijkenisse wil in samenwerking met een aantal van haar klanten een supply chain finance traject inrichten. Deze verladers hadden  interesse om hun handelsvoorraad te financieren, Binnen het SMILE project is dit geanalyseerd, opgezet en geïmplementeerd. Hoewel Supply Chain Finance een grote vlucht heeft genomen de laatste jaren, zit hier de innovatie in het financieren van een speculatieve handelsvoorraad. Verwachte opleverdatum januari 2016.

   

   

   

 • Neem contact op voor meer informatie

  Send